Regulaminy


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Regulamin Organizacyjny2020-11-30 14:12 1054.17 KB 
dokument Regulamin Rady Pedagogicznej2020-12-01 09:31 335.25 KB 
dokument regulamin oddziału sportowego2022-04-04 14:12 294 KB 
dokument Regulamin Oddziału Dwujęzycznego2020-12-01 09:23 183.31 KB 
dokument Regulamin świetlicy szkolnej2020-11-30 14:12 643.83 KB 
dokument Regulamin stołówki szkolnej2020-11-30 14:12 125.6 KB 
dokument Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców2020-11-30 14:12 66.6 KB 
dokument Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla nauczycieli2020-11-30 14:12 175.87 KB 
dokument Regulamin dyżurów2020-11-30 14:12 88.54 KB 
dokument Regulaminy pracowni szkolnych2020-11-30 14:12 161.88 KB 
dokument Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego2020-11-30 14:41 229.11 KB 
dokument Procedura monitowania i kontroli realizacji podstawy programowej2020-11-30 14:12 143.57 KB 
dokument Procedura przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych2020-11-30 14:12 366.67 KB 
dokument Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych2020-11-30 14:12 337.58 KB 
dokument Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznych2020-11-30 14:12 97.5 KB 
dokument Procedura postępowania w sprawie oceny pracy nauczyciela2020-11-30 14:12 863.94 KB 
dokument Procedura ustalania zastępstw2020-11-30 14:12 90.96 KB 
dokument Kodeks etyki pracowników niepedagogicznych i nauczycieli2020-12-01 14:14 354.4 KB 
dokument Regulamin przydziału pracownikom odzieży...2021-12-28 13:20 383.14 KB 
dokument Procedura wprowadzenia m-Legitymacji2021-12-28 13:25 103.99 KB 

Ilość odsłon: 133
Dokument wytworzył(a): Halina Sypka
Wprowadził(a): Grażyna Cembala
Data publikacji: 2020-12-01 09:16
Ostatnia zmiana: 2022-04-04 14:12
Zakres ostatniej zmiany: dodanie pliku

Rejestr zmian - (11)
Data: 2022-04-04 14:12Wprowadził(a): Grażyna CembalaOpis zmian: dodanie pliku
Data: 2022-04-04 14:06Wprowadził(a): Grażyna CembalaOpis zmian: usunięcie pliku
Data: 2021-12-28 13:25Wprowadził(a): Grażyna CembalaOpis zmian: załączenie pliku
Data: 2021-12-28 13:20Wprowadził(a): Grażyna CembalaOpis zmian: dołączenie pliku
Data: 2020-12-01 14:14Wprowadził(a): Grażyna CembalaOpis zmian: załączenie pliku
Data: 2020-12-01 11:28Wprowadził(a): Grażyna CembalaOpis zmian: zmiana kolejności plików
Data: 2020-12-01 11:18Wprowadził(a): Grażyna CembalaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2020-12-01 09:45Wprowadził(a): Grażyna CembalaOpis zmian: uporządkowanie kolejności plików
Data: 2020-12-01 09:31Wprowadził(a): Grażyna CembalaOpis zmian: usunięcie pliku i dodanie pliku
Data: 2020-12-01 09:23Wprowadził(a): Grażyna CembalaOpis zmian: usunięcie plików i dodanie pliku
Data: 2020-12-01 09:18Wprowadził(a): Grażyna CembalaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2020-12-01 09:16Wprowadził(a): Grażyna CembalaOpis zmian: utworzenie artykułu
separator