Instrukcja obsługi strony podmiotowej BIP

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie
z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr 112, poz.1198, Dz.U. z 2020, poz.2176) oraz Rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Niniejsza instrukcja dotyczy strony podmiotowej BIP Szkoły Podstawowej nr 6  im. Jana Kochanowskiego
w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi, na której udostępnia się informacje publiczne, utworzone i aktualizowane przez Podmiot zobowiązany do tego ustawą, czyli przez Szkołę Podstawową nr 6  im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej zawiera:

 • nagłówek z logo BIP (w lewym górnym rogu strony), które jest odsyłaczem do Głównej strony BIP - www.bip.gov.pl (adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami), oraz herb miasta.

 • menu przedmiotowe (docelowo będzie zlokalizowane po lewej stronie) podzielone jest na grupy tematyczne, w których zawarte są informacje publiczne;

 • menu pomocnicze boczne, które wyświetla się po wybraniu jednej z grupy tematycznej menu przedmiotowego,

 • pole publikacji treści, to środkowa część serwisu, służąca do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych artykułach (każda informacja publiczna, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada stopkę informacyjną, która określa: tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP, oznaczenie czasu udostępnienia informacji w BIP, dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści, rejestr wszystkich zmian jakimi informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP, ikona drukarki oznaczająca możliwość wydrukowania treści tej informacji publicznej, bez nagłówka - wygląd przygotowanej do druku informacji jest widoczny w osobnym oknie przeglądarki, które uruchamia się po kliknięciu w ikonę drukarki)

 • menu dolne, które zawiera (od lewej):
  - Dzienniki, w których automatycznie i chronologicznie odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych (każda pozycja na liście posiada: tytuł informacji, której zmiana dotyczy, czas wprowadzenia zmiany, oznaczenie tożsamości osoby, która wprowadziła zmianę; dodatkowo można zapoznać się z pełną treścią zmodyfikowanej informacji),
  - Statystyki, które pokazują liczbę odwiedzin serwisu oraz najczęściej przeglądane dokumenty,
  - Archiwum, w którym umieszczone są usunięte z BIP artykuły,
  - Mapę serwisu, która w prosty sposób prezentuje strukturę informatora i umożliwia bezpośrednie przejście do wybranego działu lub poddziału,

 • moduł wyszukujący, który umożliwia wyszukiwanie informacji opublikowanych w BIP,

Nawigacja:

Po lewej stronie ekranu znajduje się pasek menu przedmiotowego, umożliwiający wywołanie wybranej strony serwisu. Należy kliknąć za pomocą myszy jeden z napisów znajdujących się na pasku. Po kliknięciu na wskazywanym pasku menu pojawi się w środkowej części tekst publikowanego artykułu lub wykaz artykułów należących do tego działu. Aby wyświetlić wybraną stronę serwisu, należy wskazać tytuł artykułu za pomocą myszy a następnie wybrać go naciskając lewy przycisk myszy.

Na stronach internetowych bardzo często można znaleźć odsyłacze, czyli podkreślone fragmenty tekstu. Są to tzw. "linki" - odsyłacze do innych stron. Aby wyświetlić taką stronę, należy wybrać podkreślony tekst za pomocą myszy. W tym celu należy przesunąć mysz tak, aby kursor wskazywał odsyłacz (podkreślony fragment tekstu zmieni swój kolor) a następnie wcisnąć lewy przycisk myszy. Odsyłaczami do innych stron internetowych mogą być również rysunki występujące na stronie, lub ich fragmenty.

Zgłaszanie uwag

Wszelkie sugestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi  prosimy o przesyłanie na adres: [email protected]


Ilość odsłon: 1710
Dokument wytworzył(a): Halina Sypka
Wprowadził(a): Grażyna Cembala
Data publikacji: 2012-03-29 13:12
Ostatnia zmiana: 2020-12-14 12:13
Zakres ostatniej zmiany: edycja

Rejestr zmian - (7)
Data: 2020-12-14 12:13Wprowadził(a): Grażyna CembalaOpis zmian: edycja
Data: 2020-12-14 09:06Wprowadził(a): Grażyna CembalaOpis zmian: edycja
Data: 2020-12-04 13:59Wprowadził(a): Grażyna CembalaOpis zmian: edycja
Data: 2020-11-25 09:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana działu.
Data: 2012-03-30 08:01Wprowadził(a): Natalia ZarzyckaOpis zmian: artykuł poprawiony
Data: 2012-03-30 07:56Wprowadził(a): Natalia ZarzyckaOpis zmian: poprawa
Data: 2012-03-29 13:37Wprowadził(a): Natalia ZarzyckaOpis zmian: dodano nowy artykuł
Data: 2012-03-29 13:12Wprowadził(a): Natalia ZarzyckaOpis zmian: dodanie nowego artykułu
separator